تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Wednesday, April 23

ای نگاهت سنگین ترین نورد
چشم بردار
از این تنهاترین لوله

Tuesday, April 15

چیزی دروغین تر از عشق آیا هست؟
نگاه دیروز،
هیجان امروز،
دلزدگی فردا...

راستی را دروغین تر از عشق آیا هرگز بوده است؟
زمزمه دیروز،
آواز امروز،
فریاد فردا...

نشانم دهید از عشق دروغین تر اگر چیزی هست!
دستخط دیروز،
شعر امروز،
دشنامه فردا...

دروغین تر از عشق
- آری نیک می دانم -
هیچ...

كريم! هوووووووو..! کجایی..؟! باز رفتی تو هپروت؟ حواست به نغمه باشه، من دارم یه سر با معلم اين كلاس "آسيب شناسي هنر فولكلور در قبايل جنوب غرب آفريقا"مون میرم بیرون.

.
.
.
.
نیست.

Thursday, April 3

تا نيست هست
چون هست نيست...
گوز
غايت است
يگانگي عدم است و وجود

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]