تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Wednesday, March 31

ایام بسبار عزیزی است.
فستیوال فیلم همجنسبازان ذکور و اناث به شهر لندن حال و هوای دیگری بخشیده. مرغان عشق دو به دو و گاه تنها در حوالی سالنها مغازله می کنند... امروز که از این محیط به غایت روحانی گذر می کردم، به برکت پیراهن صورتی رنگ دلبرکشی که چندی پیش دوست عزیزی در پاریس به من هبه کرده بود... بله... پیشنهاداتی دریافت کردم!
تا خدا چی بخواد...

Tuesday, March 30

می گویی که دوستم داری

پس چرا رنگ موهایت زرد است؟
چرا نوک دماغت برق نمی زند؟
چرا انگشت دستت صاف است؟

راست نمی گویی که دوستم داری
.
.
.
.
پتیاره!

Sunday, March 28

افضل آن هنرها که شیخ ما می داشت
چیز خود چشم بسته در زمین می کاشت
شرم دارم که گویمت به وقت بهار
زآنچه کشته بود شیخ ما چه بر می داشت...

Saturday, March 27

تو می دویدی
و من نگران نیروی گریز از مرکز بودم
کسی چه می داند؟
اگر یک بار در میان آن حرکات نوسانی شدید
ممه هایت از مسیر حرکت خویش خارج شوند چه؟
اگر از جا کنده شوند چه؟
کمی آرام تر بدو...
آرام تر...

Thursday, March 25

من برگشتم.
امروز روز پنجم فروردین است. فعلا همینقدر بگم که سال عجیبیه...
مجددا دول همه ی دوستان رو می بوسم.
تا فردا.

Saturday, March 20

نمی دانم چرا همیشه نوید بهار شیرین تر از خود بهار است
چون آرزویی که برآورده شود
دیگر آرزو نیست...

Thursday, March 18

روز می رود از پس روز و سال می گذرد از پس سال و پار از پس پیرار. زمین و آسمان و سبزه و آب است که نو می شود به بهار و درخت است نو شده به نوروز و خاک است و رود و آتش و آفتاب... و عجب که در این گذر کهنه روزهای پس و روزهای نوی در پیش، تنها انسان است که به روزهای نوی بهار نو نمی شود و این نوروز چون نوروز سالهای پار و پیرارهمان است که بود... همان گهی که بود.

Tuesday, March 16

روزهای آخر اسفند است
به خشتک ها وصله ها باید زد

Monday, March 15

یه نامردی آخرای خواب نیمه رمانتیک نیمه سکسی من مستند حیات وحش ضبط کرده بود. خیلی ضدّحال خوردم دیشب...

Sunday, March 14

چند روزی میشه که چیزی ننوشتم. فکرم مشغول زن و بچه س راستش. عکس ها رو هم موقتا تصمیم گرفتم بردارم چون سخته عکس گذاشتن. بعدا شاید بیشتر هم توضیح دادم. دول همگی رو می بوسم...

Wednesday, March 10

سالها گذشت
زمین از هرچه حرکت وضعی و انتقالی بود بیزار گشت
از مدار خویش بیرون زد
گوشه تاریک و خلوتی از یک کهکشان متروک نشست
...خسته شده بود
روی زمین اما
دیگر شب و روزی نبود
دانش بشر به گل نشسته بود
تا آن زمان که کوسه ها در دریا یخ بستند
انسان همه جانداران مرده را خورده بود
و همه درختان را سوزانده بود
پس آنها که از تشنگی و مرض و چنگال آدمیان دیگر
جان به در برده بودند
بی درخت سبز
خفه شدند...
اما زمین پشیمان شد
دلش خورشید می خواست
به مدار خویش بازگشت
تا دوباره جایی روز و جایی شب شود...
روی سطح کره خاکی اما
دیگر از جهان و جهانیان هیچ نمانده بود
هیچ چیز
جز یک بوته گون
و یک ماده گاو
که آرام آرام
آن آخرین بوته گون را
را نشخوار می کرد...

Monday, March 8

يك شورت قرمز رنگ پوشيده بودي
با خال هاي سياه پراكنده
و كانت از نماي پشت
عجيب مرا ياد هندوانه مي انداخت...
آه! آن قاچ بزرگ هندوانه
...آن قاچ بزرگ هندوانه

Sunday, March 7

رو به رو آماده باش! رو به رو آماده باش!
تو که اون گوشه نشستی خفه شو!
توپ تانک فشفشه... داور ما ^&*#(@:%
تیمم و نیمم و تیمم و تیمم... این بود تیمت؟ $*%@ تو تیمت!

دلم لک زده برای استادیوم...

Friday, March 5

ربع قرن گذشت. بد نگذشت. راستشو بخواي خيلي هم خوش گذشت. اگه بقيه ش هم همينجوري باشه ما خيلي راضي ايم. باز هم اگه راستشو بخواي ما همه جوره راضي ايم. اصلا كل قضيه اونقدر نمي ارزه كه ناراضي باشيم. اصلا با اين شانسي كه ما شيش ميليارد نفر آورديم، خيلي وقاحت مي خواد ناراضي باشيم. گلاب به روت هيچوقت فكر كردي از بين چند ميليون از اون چيزاي بچه قورباغه اي شكل يكيش به دربار راه داده شده تا من و تو امروز ايني بشيم كه هستيم و بشينيم چس غر بزنيم كه چرا تري شومبولات گوگرد هواي تهران انقدر زياده؟ يا چرا اين اينگيليسي كون نشور امروز دستش به چيزش بود وقتي جواب سلام من رو مي داد؟ يا قورمه سبزي مامانم يه مزه ديگه اي مي داد... سرت رو درد نيارم. خواستم بگم كه امروز ربع قرن گذشت و من راضي ام. هر جا هم تموم شه باز راضي ام. مي خوام بگم تو هم راضي باش. حواست با منه؟ اگه من راضي باشم، تو هم راضي ..... كون لق هرچي ناراضي!

Tuesday, March 2

ديگر به اعتماد كه بايد زيست؟
ديوار اعتماد مرا - ديروز -
موريانه خورد...

Monday, March 1

زندگی مثل شاشیدن است.
می توان با صدای شرشر و بخار داغ و رنگ لیموییش
خوش بود
اصلا من و تو را به فرمول شیمیایی اوره چه کار؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]